A Lelkilap átalakítása tervbe van véve...
A weboldal régi tartalmából a még ma is érdeklődésre számot tartó néhány adat a mellékelt linkeken található.

Lelkipásztori segédanyagok

Nagyböjt, Nagyhét

Szíriai Szent Efrém imája.

A keleti egyház nagyböjt idején mindennap elimádkozza a liturgiában Szent Efrém imádságát. Rövid, tömör, akár nagyböjti programnak is alkalmas imádság.

Szerepezett passiók liturgiában történő felolvasásra

Felolvasás számára előkészített nagypénteki passió-szöveg az olvasmányoskönyv alapján. (Kiszerepezés alatt értendő jelen esetben: a különböző szereplők – narrátor, Jézus, Pilátus stb. – szövegei különböző betűtípussal megkülönböztetve, a szöveg szereposztásos felolvasáshoz átalakítva – pl. mondatközi "mondta", "felelte"-k kiiktatva stb. –, a felolvasás számára tördeléssel könnyítve). A4 formátumban 4 oldal, Word fájlban.

Nagyheti konferálás

Virágvasárnap és a Szent Háromnap szertartás-kommentárjai Tomka Ferenc atyától, Barsi Balázs nagyheti könyve gondolatainak felhasználásával, plébániai környezetre alkalmazva.

Úrnapja

Az úrnapi körmenet rendje

Fülöp Ákos atya közvetítésével került fel ez az anyag, melyet Szerencsés Zsolt készített. Az úrnapi körmenet teljes rendjét, összes szövegeit tartalmazza mai nyelvezetű evangeliummal és párversekkel. Word fájlként megformázva is letölthető, kinyomtatva (kis ügyeskedéssel) A5-ös füzetkét vagy leporellót kapunk, mely praktikusan használható.


Lelkiségek

A Szentatya beszéde a mozgalmak találkozójának résztvevőihez

1998. május 30-án, Pünkösd napján a Szent Péter téren a Pápa hívására a lelkiségi mozgalmak nagy nemzetközi találkozót tartottak. A Szentatya itt elhangzott beszéde nagy horderejű abból a szempontból (is), hogy világosan kijelöli a mozgalmak helyét az Egyház szívében. Maga a Pápa nevezi beszédében ezt a napot történelminek, amikor így szól a mozgalmakhoz: "Ma új szakasz nyílik meg előttetek: az egyházi érettség időszaka."


Dr. Tomka Ferenc írásaiból

Felajánlás a Szentléleknek

Önfelajánló imádság – közösségi alkalmakon is használható –, és egy tíz pontból álló gyakorlati javaslat: "Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassak a Szentlélekkel?"

Előadás a felnőttek katekéziséről

1998 tavaszán megjelent magyarul is a vatikáni Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD) megújított formája, a Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD),1999 adventjén pedig a Felnőttek Katekumenátusa, az Ordo Initiationis Christianae Adultorum, OICA magyar fordítása. Mindkét római dokumentum, ha komolyan vesszük, alaposan átrajzolja a lelkipásztorkodásról alkotott hagyományos képünket. E témakör egyik kulcskérdése a felnőttkatekézis helye és módja a katolikus Egyházban. Tomka Ferenc atya előadása, mely az 1997-es Kateketikai Kongresszuson hangzott el Csillebércen, ennek a kérdésnek tömör, világos – és nem utolsó sorban gyakorlati – áttekintését nyújtja.

Az Egyház bűneiről

A Pápa bocsánatkérései a Szentévben újból ráterelték a figyelmet az Egyház történelmére, valós vagy vélt hibáira. Miként álljon ezekhez a kérdésekhez a keresztény ember? – erről szól a Találkozás a kereszténységgel hittankönyv új, bővített kiadásában egy fejezet, melyet a Szent István Társulat az érdeklődésre számot tartó téma miatt külön füzetként is megjelentet.


Archív

Márianosztrai Levél '98

Meghívó az ifjúsági zarándoklatra a Szentlélek évében.

NAGYMAROSI LEVÉL

1998 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

1998 őszén minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

1999 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

2000 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

2000 őszén minden Krisztust követő közösségnek