Vissza a LelkiLapra

Lelkipásztorkodás

Teológia

Szentírási szövegek liturgikus fordítása

Kapcsolatok más honlapokhoz

A székesfehérvári egyházmegye címtára

Szentévi anyagok

Életige

Írások a katekumenátussal kapcsolatban

ÖRÖMHÍR: a pilisszentiváni plébánia értesítője

ÉlesztŐ: a székesfehérvári egyházmegye ifjúsági lelki vezérfonala

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Hivatás, hivatásgondozás

Nobilis Márió személyes honlapja

Az Életige Chiara Lubichnak (ejtsd: Kiara Lubik), a Fokoláre lelkiségi mozgalom alapítójának és vezetőjének havonta megjelenő elmélkedése. Mindig a hónap valamelyik vasárnapjának szentmiséjén elhangzó szentírási részhez kapcsolódik, annak egy mondatáról szól. Alapgondolata: a Szentírás arra való, hogy szavait életre váltsuk. Ehhez ad ez az elmélkedés egyoldalnyi, közérthető, gyakorlati segítséget. Ha egy teljes hónapon át minden nap ugyanazt a szentírási Igét éljük, ez hozzásegít ahhoz, hogy felfedezzük Isten Szavának gazdagságát, mélységét és az élet minden helyzetében átélhető frissességét, tápláló erejét.

Az életige eredeti, olasz szövege elérhető a Fokolár mozgalom nemzetközi honlapján:

ugyanitt általában más nyelvű (angol, francia, spanyol, néha egyéb) fordításai is megtalálhatók.


1999

március (Jn 11,25) – Nincs többé halál
április Jn 10,9. – Az Ég kapuja
május Jn 11,25 – A fény forrása a szeretet
június Mt 10,39 "Aki elveszíti életét..."
július Mt 13, 45-46 – A százszoros
augusztus Lk 1,45 – Isten megtartja, amit ígér
szeptember Mt 18,22 – Mindig megbocsátani
október Mt 22,39 – Az igazi szeretet
november Mt 5,8 – Az Ige megtisztít
december Lk 1,36 – "Istennél semmi sem lehetetlen"

2000

január vö. Ef 1,3 – "Áldott legyen az Isten, aki Krisztusban megáldott minket"
február 1 Kor 9,22 – Eggyéválni
március Mk 9,7 – "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!"
április Jn 12,32 – A Keresztrefeszített-Föltámadott
május Jn 15,7 – "Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: megkapjátok"
június Róm 8,14 – "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai."
július 2 Kor 12,10 – "Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős"
augusztus Jn 6,35 – "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg."
szeptember Mk 7,15 – "Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná."
október Mt 19,24 – "Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába"
november Mt 5,7 – "Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak."
december Lk 21,36 – A szeretet virraszt

2001

január Jn 14,6 – "Én vagyok az út, az igazság és az élet"
február Lk 6,38 – "Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. "
március Lk 15,32 – "Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült "
április Kol 3,1 – "Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján"
május Jn 14,23 – "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. "
június Lk. 9,23 – "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen."
július vö.: Zsolt 15(16), 2 – "Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem"
augusztus Lk 12,49 – "Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon."
szeptember Lk 16,13 - "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy: az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak."
október vö. Sir 35,17 - "Az alázatos imája áthatol a felhőkön."
november Lk 21,17-18 - "Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De egy hajszál sem vész el fejetekről."
december Kol 3,14 - "Mindenek fölött pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke!"

2002

január Zsolt 36,10 - "Nálad van az élet forrása"
február Mt 4,4 - " Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való."
március Jn 4,13-14 - "Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik meg soha többé, hanem a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne."
április Jn 20,29 - "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek."
május Mt 28,20 - "Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
június Mt 9,13 - "Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot."
július Mt 13,12 - "Akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van."
augusztus Mt 14,27 - "Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!"
szeptember Sir 28,2 - "Bocsáss meg társadnak, ha vét ellened; akkor te is, amikor könyörögsz, elnyered bűneid bocsánatát."
október Mt 22,37 - "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!"
november Mt 25,13 - "Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát."
december Lk 1,38 - "Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint."

2003

január 2 Kor 4,7 - "Ezt a kincset cserépedényben őrizzük"
február Zsolt 95(94),8 - "Hallgassátok ma az Ő szavát"
március Jn 6,68 - "Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak."
"
április Mk 14,36 - "Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!"
május Jn 15, 1-2 - "Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, mely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen."


Utolsó frissítés: 2003. május 1.