Katekumenátus-konferencia, Eger 1999. augusztus 9-12

Az OICA illetve magyarul az FK bevezetése nagyon sok kérdést vet fel. Ha alkalmazni akarjuk, ez nemcsak néhány újabb szertartás megtartását jelenti, hanem az egész lelkipásztorkodás, pasztorális szemléletünk átalakítását. Ezeket a rövidesen jelentkező kérdéseket előre látva a dokumentum fordítói és szerkesztői 1999. augusztus 9 és 12 között Egerbe összehívtak egy "katekumenátus-kurzust", melyre az összes magyar egyházmegyéből várták azokat a papokat, lelkipásztorkodásban érdekelt világiakat, akik saját környezetükben egyrészt találkoztak már a katekumenátust igénylő helyzetekkel, másrészt fel akartak készülni arra, hogy az FK őszi bevezetésekor a többi lelkipásztoroknak segítséget nyújtsanak az első kérdések megválaszolásában, a katekumenális szemlélet megértésében és elsajátításában.

Az alábbiakban a konferencián elhangzott előadások témáit közöljük. Ahogyan a hangzó anyag írásba tétele halad előre, úgy kerülnek majd fel — reményünk szerint — folyamatosan ezek az előadások ide a honlapra. Ezáltal is segíteni szeretnénk a magyar lelkipásztorokat, hogy a katekumenátus szemléletét és gyakorlatát minél előbb és minél hatékonyabban, jól megértve és sajátjukká téve tudják alkalmazni Isten népének szolgálatában.

Hétfő

Seregély István érsek, a MKPK elnöke homíliája a bevezető szentmisén

Dr. Kovács Endre püspök megnyitója

Solymos Szilveszter OSB: A katekumenátus dokumentumának jelentősége

Kedd

Dr Tomka Ferenc: Katekumenátus az ősegyház gyakorlatában — új evangelizáció

Udvardy György: A katekumenátus folyamata (megtérés, beavatás) — a katekumenátus címzettjei

Fogassy Judit SDSH: A megtérés fázisai a katekumenátus folyamatában

Szerda

Kiss Imre: A hittapasztalat és annak megosztása a teológiában és a katekézisben

Dr. Aczél László Zsongor OSPPE: A katekumenátus magyar változata, felépítése, jelentősége

A katekumenátussal kapcsolatos lelkipásztori tapasztalatok

Csütörtök

Fogassy Judit SDSH: A katekumenátus fázisainak katekézise

Batta Éva SDSH: Katekumen-csoportok kialalkítása, a csoportok vezetése


Utolsó frissítés: 1999. október 27.