Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) nyomán a katolikus Egyház sok olyan reformot vezetett be, melyek az evangélium hirdetésének a mai korhoz jobban illő formáit hivatottak kialakítani, szolgálni. Az egyik ilyen jelentős megújulási terület a liturgia. E liturgikus reformok közé illeszkedik, egyszersmind azonban sokkal tágabb jelentőséggel is bír az Ordo Initiationis Christianae Adultorum című rendelkezés (OICA), amely 1972-ben jelent meg a Vatikánban.

Ez a dokumentum, melynek címe magyarra fordítva "Felnőttek bevezetése a kereszténységbe", a keresztség szertartásait újítja meg. Messzire mutató jelentősége abban áll, hogy nem csak liturgikus formákat ír le illetve vezet be, hanem ezeket beilleszti egy komplex rendszerbe. A keresztségre jelentkező, kereszténység iránt érdeklődő felnőttek ill. fiatalok felkészítésének egy olyan átfogó — kateketikai, liturgikus, pasztorális — szemléletét, módszerét adja (és, mivel vatikáni rendelkezésről van szó, vezeti be kötelező érvénnyel a Katolikus Egyházban), mely az ősegyházban és az első keresztény századokban széles körben ismert, használatos, sőt magától értetődő volt, később azonban feledésbe merült. Ezt a rendszert nevezzük KATEKUMENÁTUSnak.

Melyek a katekumenátus legfontosabb szempontjai?

  • A keresztelkedőt elsősorban nem "hitre oktatni" akarja, hanem a KERESZTÉNY ÉLETFORMÁBA bevezetni és begyakoroltatni;
  • ehhez mind a keresztelkedő, mind pedig a közösség, illetve a katekéta oldaláról első és legfontosabb "feladatnak" a MEGTÉRÉSt jelöli meg;
  • ezt a folyamatot mindenekelőtt és lényegileg KÖZÖSSÉGBEN tartja megvalósíthatónak;
  • a katekumen (hitjelölt) keresztény érlelődését SZEMÉLYES lelki kíséréssel segíti, melyet a "kezes" szerepének kiemelésével tesz hangsúlyossá;
  • erre a folyamatra az eddig megszokottnál nagyságrendekkel HOSSZABB IDŐT (éveket) tart szükségesnek;
  • visszaállítja és új(ból) értelemmel tölti meg a katekumenátus folyamatában a LITURGIKUS LÉPCSŐFOKOKAT (befogadás, traditio, skrutinumok, kiválasztás stb.).

Az OICA magyar nyelven különböző okok miatt hosszú éveken át nem jelenhetett meg. Végül 1999 nyarán a Magyar Katolikus Püspöki Kar és az illetékes római kongregáció az elkészült fordítást jóváhagyta és megjelentette. 1999 Ádventjétől a magyar római katolikus lelkipásztorkodásban is kötelező érvényre emelkedik a Felnőttek Katekumenátusa címet viselő rendelkezés, ettől kezdve a katekumenátus illetve a katekumenális lelkipásztorkodás módszere alkalmazható és alkalmazandó.


A 3. Magyar Katekumenátus Konferencia Máriabesnyőn lesz 2002. szeptemberében!
A meghívó itt olvasható.Utolsó frissítés: 2001. június 30.