III. Hogyan helyezkednek el a katekumenátus egyes szakaszai és liturgiái a liturgikus évben?

A katekumenátus liturgiái nincsenek feltétlenül a liturgikus év ünnepeihez kötve. De az ősegyház gyakorlata, valamint Róma és a MKPK ajánlása is arra hív, hogy legalábbis a beavató szentségeket húsvétkor szolgáltassuk ki. Ennek megfelelően a Kiválasztás nagyböjt első vasárnapján lesz, a misztagógia bezárása pedig pünkösdkor. A többi szertartások időpontját ezekhez viszonyítva alakítjuk ki.

Ha egyes esetekben a katekumeneknek megfelelően is elrendezhetjük a katekumenátusnak és szertartásainak idejét, általában ajánlatos egységes rend kialakítása.

Ha kialakul lelkipásztorkodásunkban a katekumenátusnak egy bejáratott rendje, ez egyszerűbbé teszi a feladatot a lelkipásztor számára, a hivek számára, és így jobban lehet alkalmazkodni a liturgikus év lelkületének. (A MKPK lelkipásztori bevezetője is ad javaslatokat a szertartásoknak az egyházi évben való elhelyezésére: FK 58-60)

  • Világszerte gyakori, hogy a prékatekumenátus hitet alapozó katekézisei az iskolaév, illetve munkaév elején indulnak, s év végén zárulnak. A következő iskolaév elején kezdődik a szorosan vett katekumenátus. Aki év közben jelentkezik, az becsatlakozik a folyamatba, s vagy eljut a katekumenátusra való érettségig vagy a következő évben ismét egy alapozó-prékatekumen csoportba kapcsolódik

  • Ha a gyermek keresztelendők, elsőáldozók vagy bérmálkozók katekumenátusára vagy katekumenátus jellegű felkészülésére gondolunk: az ő esetükben előírás a 2 éves szentségi felkészítés, és több egyházmegyében az is, hogy ezelőtt egy évet járjanak hittanra. Utóbbi esetben a szentségi felkészítés előtti hittan jelenthet egy bevezető érlelődést a gyermekeknél. A szentségi felkészítés első évének eleje tájt kerülhet sor a Bemutatásra, majd az Átadásra, s egy bő másfél év után a Hit megvallására, majd a többi szertartásra.

  • Felnőttek esetében, ha a szorosan vett katekumenátus — megfelelő prékatekukmenátus után — egy éves, a Befogadás szertartására vagy a szentségek vételét megelőző tanévben kerülhet sor (pl. nagyböjt első vasárnapján, ami a Kiválasztásnak is ünnepe), vagy október végén – november elején (időt kell hagyni, hogy ősszel fel lehessen készülni a Befogadás ünnepére). Rövid katekumenátus esetén az Átadást a Befogadáshoz is kapcsolhatjuk, vagy ünnepelhetjük azt nem sokkal a Befogadás után, pl. dec. elején. A Hit megvallásig ilyen esetben sajnos kevés az idő, hiszen a nagyböjt, a Kiválasztás napja közeleg. Hitvallásra alkalmas liturgikus nap pl. február 2.-a. — Az a lelkipásztor, aki egy-kétszer végigvezetett megtérőket a katekumenátus útján, és figyeli érlelődésüket, általában rájön, hogy a szorosan vett katekumenátus legalább egy tényleges évet (azaz nem csupán egy iskolaévet) kíván. (Vö. FK 59)