"B" év

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

evangélium: Mk 6,7-13

Abban az idõben: Jézus magához hívta a tizenkettõt, és elküldte õket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiûztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.


Vissza a lap elejére

Vissza a perikópák nyitólapjára

Vissza a LelkiLapra