"C" év

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

evangélium: Lk 9,28b-36

Abban az idõben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsõülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsõségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhõ támadt és beborította õket. A felhõben félelem szállta meg õket. A felhõbõl szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, õt hallgassátok." Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Õk pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.


Vissza a lap elejére

Vissza a perikópák nyitólapjára

Vissza a LelkiLapra