"C" év

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

evangélium: Lk 13,1-9

Abban az idõben: Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: "Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bûnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bûnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádõlt Siloámban a torony és megölte õket, bûnösebbek voltak a Jeruzsálemben élõ többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bûnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan." Aztán egy példabeszédet mondott. "Egy embernek fügefa volt a szõlõjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövõre? Ha mégsem, akkor kivághatod."


Vissza a lap elejére

Vissza a perikópák nyitólapjára

Vissza a LelkiLapra