"C" év

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

evangélium: Jn 8,1-11

Abban az idõben: Jézus kiment az Olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, õ pedig leült és tanította õket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: "Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?" Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Õk azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: "Az vesse rá az elsõ követ, aki közületek bûn nélkül van!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön.
Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: "Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?" "Senki Uram"- felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"


Vissza a lap elejére

Vissza a perikópák nyitólapjára

Vissza a LelkiLapra