KÉSZÜLET — ELJÖVETEL

1999 ADVENT

DátumSzentírási részImádságKészület
ADVENT 1. VASÁRNAPJAIz 63,16-19 Megváltónk a Te nevedÁtgondolom: Kicsoda nekem Jézus Krisztus?Türelmes és megértő leszek egész nap
29. hétfőIz 2,1-5 Az Úr igazságot szolgáltatNapközben egy rövid imádság a hit növekedéséértElkészítem a tennivalók listáját
30. kedd: SZENT ANDRÁS APOSTOL ünnepeRóm 10,9-18 A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjébőlImádkozom tanáraimért, hitoktatóimértNem eszek édességet
1. szerdaIz 25,6-10 Az Úr letörli a könnyet minden arcrólNapközben Üdvözlégy a betegekértRendet teszek a környezetemben
2. csütörtökIz 26,1-6 Az Úr örökké megmaradó sziklaNapközben felelevenítem az Úr imájának egy sorátFelhívom, akit már rég nem láttam
3. péntek: XAVÉRI SZENT FERENC ünnepeIz 29,17-24 Azon a napon a vakok szemei látni fognakImádkozom azokért, akik eltávolodtak JézustólIgyekszem szentmisén részt venni
4. szombatMt 9,35-10,8 Közel van az Isten országaElfogadom-e Jézust életem középpontjának?Kitűzöm a szentgyónásom időpontját
ADVENT 2. VASÁRNAPJAIz 40,1-11 Építsetek utat a pusztában az ÚrnakImádkozom a családomértPénzbeli adományom a rászorulóknak
6. hétfőIz 35,1-10 Az Úr szabadulást szerzettMi okoz nehézséget a hitemben?Keresek két megdicsérni való dolgot
7. keddIz 40,1-11 Keressétek az Urat, míg megtalálhatóImádkozom az evangéliumi élet terjedéséértÖsszekészítem a caritasba szánt ruhákat
8. szerda: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)Lk 1,26-38

Kegyelemmel teljes

Csak igazságos, vagy kegyelmi életre törekszem?Nem fogyasztok élvezeti cikket
9. csütörtökIz 41,13-20 Ne félj! Segítelek.Adtam-e okot a haragra? Meg tudok-e bocsátani?Elviszem a caritasba szánt ruhákat
10. péntekIz 48,17-19 Bárcsak figyeltél volna parancsaimraFejlődik-e bennem az Isten és az emberek iránti szeretet?Igyekszem szentmisén részt venni
11. szombatMt 17,10-13 Illés ismét eljönHogyan tudnék lélekben valóságosan növekedni?Kérés nélkül ajánlok fel segítséget

"Vigasztaljátok meg
népemet, vigasztaljátok meg!" — ezt mondja Istenetek.
"Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki:
Véget ért szolgaságának ideje,
bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen
sújtotta az Úr keze minden bűnéért."
Egy hang kiált: 'Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el.
Ami egyenetlen, váljék egyenessé,
a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy.
Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége,
és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája
mondta ezt így."
( Izajás 40,1-5.9-11)

DátumSzentírási részImádságKészület

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Iz 61,1-11 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejétÁtgondolom, hogy kivel kellene kibékülnömTürelmes és megértő leszek egész nap
13. hétfőMt 21,23-27 Milyen hatalommal teszed ezt?Van-e őszinte bűnbánatom, vagy csak sajnálkozom?Őszintén megbocsátom mások hibáit
14. keddMt 21,28-32 Eljött János, hogy az igazság útjára vezessenVan-e olyan bűnöm , amit nem merek bevallani?Jókedvvel végzem el a feladatomat- munkámat
15. szerdaIz 45,6-25 Harmatozzatok, egek a magasból,Mi változott meg bennem az advent kezdete óta?

Lemondok az édességről
16. csütörtökIz 54,1-10 A hozzád való hűségem nem szűnik megNapközben is elolvasom a napi szentírási résztTisztázom családtagjaimmal a felmerült félreértéseket
17. péntekMt 1,1-17 Jézus asszonytól születikNapközben elimádkozom az Úr imádságát Igyekszem szentmisén részt venni
18. szombatMt 1,18-24 Igy fogják nevezni: Velünk az IstenKicsoda nekem Jézus Krisztus?Meglátogatom a környezetemben élő magányos embert
ADVENT 4. VASÁRNAPJARóm 16, 25-27 Egyedül Istennek legyen dicsőségImádkozom a szenvedélyek rabjaiértTürelmes és megértő leszek egész nap
20. hétfőBírák 13,2-7. 24-25 Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benneImádkozom a betegekértMegdicsérem a környezetemben tapasztalt jót
21. keddÉnekek Éneke 2,8-14 Szerelmesem hangját hallom: jön már a hegyenSzeretek-e, vagy csak szeretetre vágyom?Őszintén megbocsátom mások hibáit, botlásait
22. szerda1 Sámuel 1,24-28 Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőleImádkozom papokért, püspökeinkért és a SzentatyáértElfogadok segítséget és felajánlást
23. csütörtökMal 3,1-4. 23-24 Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utatImádkozom a szétesett családban élőkértSzemélyes ajándékom a környezetemben élő rászorulónak
24. péntek2 Sám 7,1-11 A te házad és királyságod örökre megmaradMegköszönöm az adventi időszak kegyelemeitNem fogyasztok élvezeti cikket
25. szombat: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSEIz 52,7-10 Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását  

"Kezdetben volt az Ige,
az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige,
ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett,
nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt,
s az élet volt az emberek világossága.
A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.
A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: 'Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én."
Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van."
(János evangéliuma 1,1-18)


A lap WinWord 6 formátumban letölthető!