AZ "ATYA ÉVE" ELÉ

Vázlatos összefoglalás a Tertio Millennio Adveniente alapján
különös tekintettel a lelkipásztorkodás szempontjaira

Hogyan képzeli el a Szentatya az "Atya évét"?

Bíró László


Alapvető célok:

  1. Segíteni minden keresztényt abban, hogy kitágítsa szívét Krisztus mértékére (Ef 4,13) – ami nem más, mint az Atya mértéke.
  2. Tudatosítani, hogy zarándokúton vagyunk az Atyai ház felé
  3. Adjunk hálát az Atyának Krisztusért!

Mi mindent kell tennünk, miközben zarándoklunk az atyai ház felé?

MEGTÉRÉS — legyen ez az év a "megtérés éve"
(NEMet mondani a bűnre, IGENt az életre) — az "év szentsége" a kiengesztelődés (bűnbánat)

SZERETET— megélni, hogy "szeretet az Isten" (1Jn 4,8.;16.)
tehát nekünk is szeretnünk kell egymást

TÖRŐDŐ ÉRDEKLŐDÉS a szegények és elhagyottak iránt

SZEMBENÉZNI A SZEKULARIZMUSSAL
— a világ krízisére a szeretet civilizációja a válasz

DIALÓGUS
— más keresztény felekeztekkel és a nagy vallásokkal

a SZŰZANYA,

Atya- és gyermekség-élmény (Szt. Ferenc, Lisieux-i Szt Teréz)

A gyermekség lelkületét vinni lelkipásztorkodásunkba

"Megjelent Istenünk jósága és emberszeretete" (Tit 3,4.). Ebből következik, hogy az emberi természet alkalmas Isten jóságának és emberszeretetének megjelenítésére — tehát plébániáink is...

Mit jelent ez egy plébánián?

befelé:

kifelé:


A szöveg WinWord 6 formátumban letölthetõ!


Az elõadás szövegét hálózati publikálásra elõkészítette: Nobilis Márió

Utolsó frissítés: 1998. október 27.

Vissza a lap elejére

Vissza a lelkipásztori–teológiai fõoldalra

Vissza a LelkiLapra