Felajánlás a Szentléleknek

Szentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat egészen!
Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe: a Szentháromság életébe!
Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Õ Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Õ testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Õ közöttünk, ha nevében összejövünk;
add, hogy Általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged.
Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.
Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, Általad.
Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy Veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy Õ maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.

Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.
Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben. igen lenni családomnak és felebarátaimnak.
Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell.

Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépõ szeretete vagy.
Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki ahogyan Mária elindult Erzsébethez kilép önmagából, s elindul mások felé.
Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet: a Te titkaidnak s jelenlétednek örömét adva nekik.

Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke!
Szítsd fel bennem a felelõsséget minden embertársam iránt! - Add, hogy égõen vágyjam elvezetni õket Isten szeretetére.

Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke: Az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete!
Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: s így az emberek megismerhessék a Szeretet-Istent a Szentháromságot , aki közöttünk él.
S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a Te erõdben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.

Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek!
Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen Téged, s így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház.
Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass: és megújulhasson Benned a közösség, amelyben élek, és az egész Egyház.

Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke!
Add biztosan és szabadon remélnem, hogy Te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én folyton újra elesõ gyöngeségemben valaha is képes volnék,
add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új szívet és új lelket adsz belém,
add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és Egyházadat, és a föld színét.

Szentlélek, a tûz lelke!
Gyújtsd lángra a lelkeket, s tégy engem is tüzed hordozójává. Ámen


Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?

 1. Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd Isten szeretõ jelenlétét. Kérd ima elõtt a Szentlelket, hogy tanítson jobban imádkozni. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!") (Vö. Róm 8,14-l6, 26, Gal 4,6)
  Biztosíts állandó idõpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon idõben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos idõben).
 2. Minden nap ajánld fel magad a Szentléleknek - add át magadat az Õ vezetésének (lehetõleg a reggeli imában). (Vö. Jn 16,13) Ebben segítségedre lehet a fenti ima-felajánlás.
 3. Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. - Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj hívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensõdben kimondod Neki: "igen", s megteszed, amire hív.)
 4. Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma örömet akarok szerezni másoknak. (Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni X-hez, aki tegnap megbántott, vagy felhívom Z-t, akivel rég nem találkoztam...) S ha szeretsz, a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21)
 5. Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek elõtt, elsõsorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy konkrétan is közelebb vezethesd embertársaidat Jézushoz. Ne félj - kellõ idõben - beszélni is hitedrõl! Kérd ilyenkor a Lelked, és Õ vezetni fog. (Vö. Lk 12,12, Iz 61,1)
 6. Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkirõl jót mondasz.) (Vö. Róm 13,8, 2 Kor 13,13)
 7. Ha valami fáj, öleld át a szenvedõ Megváltót, s Vele egyesítsd szenvedésedet. Különösen, ha közeli testvéreid részérõl ér fájdalom... (Bensõdben minden alkalommal mondd ki: "Neked ajánlom".) Így részese vagy Jézus megváltó szenvedésének, s a Szentlélek kiáradásának. (Gal 5, 24-26)
 8. Ne aggódj! Bízd rá magad a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére. (Vö. Mt 6,33-34) Tudatosan élj a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét. (Gal 6,22-26)
 9. Hidd és reméld, hogy a Szentlélek képes minden nehézség közepette - általad is - megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Róm 15,13, Ef 1, 17-19) (A reményt akkor tudod sugározni, ha az imában s a szentségekben is rendszeresen merítesz a Lélek "forrásaiból".)
 10. Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha jobban a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések (Ez a fejlõdés egész életünk útja. Róm 8,5-11) Minden elesésed, gyengeséged ellenére - ha hiszel - a Lélek képes új szívet és új lelket adni beléd. (Ez 36,26, 2 Kor 3,17)


A szöveg WinWord 6 formátumban letölthetõ!


Utolsó frissítés: 1998. május 25.

Vissza a lap elejére

Vissza a lelkipásztori-teológiai fõoldalra

Vissza a LelkiLapra