Vissza a LelkiLapra

Lelkipásztorkodás

Teológia

Szentírási szövegek liturgikus fordítása

Kapcsolatok más honlapokhoz

A székesfehérvári egyházmegye címtára

Szentévi anyagok

Életige

Írások a katekumenátussal kapcsolatban

ÖRÖMHÍR: a pilisszentiváni plébánia értesítője

ÉlesztŐ: a székesfehérvári egyházmegye ifjúsági lelki vezérfonala

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Papi, szerzetesi hivatás, hivatásgondozás

Nobilis Márió személyes honlapja

LELKIPÁSZTORKODÁS ÉS TEOLÓGIA

Ez a lap a lelkipásztorkodással és teológiával kapcsolatos írások gyűjteménye. A témába vágó más URL-eket találhatsz még a "Kapcsolatok" oldalon is; itt elsősorban az általam gondozott anyagokat sorolom fel, melyek az apa.btk.ppke.hu szerveren találhatók. Illetve először:

FELKÍNÁLOM

...azaz a szerzőktől levélben elkérhető lelkipásztori anyagok listája...

És akkor most jöhetnek a lapomon található


Lelkipásztori segédanyagok

Bevezető szavak a Miatyánk-hoz a szentmisében

Dr. Nyiredi Maurus OSB győrszentiváni plébános atya a Misekönyvben található Miatyánk-bevezetőkön felbuzdulva "belső használatra" írt néhány további formulát, melyek a Szentírás Szentlélekkel kapcsolatos helyein alapulnak, és alkalmasak arra, hogy a Szentlélek-év gondolatait elmélyítsék a liturgiában. De annak elmúltával is szinte változtatás nélkül használhatók.

Ádventi készület

Tomka Ferenc atya által a káposztásmegyeri plébánia hívei számára készített szórólap az 1999. év ádventjén.

Jávorka Lajos atya és a kecskeméti Szentcsalád plébánia által készített szórólap.

Várnai Péter atya javaslata Ádventre: elhatározások napról-napra.

Nagyböjt, Nagyhét

Szíriai Szent Efrém imája.

A keleti egyház nagyböjt idején mindennap elimádkozza a liturgiában Szent Efrém imádságát. Rövid, tömör, akár nagyböjti programnak is alkalmas imádság.

Hathetes nagyböjti terv az Atya évére egyéneknek és közösségeknek, egyházközségeknek Tomka Ferenctől.

Vetíthető képes pdf-összeállítás a János-passióhoz Nagypéntekre Mód Miklóstól.

Úrnapja

Az úrnapi körmenet rendje

Fülöp Ákos atya közvetítésével került fel ez az anyag, melyet Szerencsés Zsolt készített. Az úrnapi körmenet teljes rendjét, összes szövegeit tartalmazza mai nyelvezetű evangeliummal és párversekkel. WinWord 6 fájlként megformázva is letölthető, kinyomtatva (kis ügyeskedéssel) A5-ös füzetkét vagy leporellót kapunk, mely praktikusan használható.

Az "Atya éve" (az 1998/99-es liturgikus év) elé

Bíró László püspök atya összefoglalása lelkipásztorok számára arról, hogy a Tertio Millennio Adveniente (A Harmadik Évezred Közeledtével) c. körlevél szerint hogyan is képzeli el Szentatyánk a Nagy Jubileumra, 2000-re való felkészülés következő esztendejét, az "Atya évét".


Lelkiségek

A Szentatya beszéde a mozgalmak találkozójának résztvevőihez

1998. május 30-án, Pünkösd napján a Szent Péter téren a Pápa hívására a lelkiségi mozgalmak nagy nemzetközi találkozót tartottak. A Szentatya itt elhangzott beszéde nagy horderejű abból a szempontból (is), hogy világosan kijelöli a mozgalmak helyét az Egyház szívében. Maga a Pápa nevezi beszédében ezt a napot történelminek, amikor így szól a mozgalmakhoz: "Ma új szakasz nyílik meg előttetek: az egyházi érettség időszaka."


Dr. Tomka Ferenc írásaiból

Felajánlás a Szentléleknek

Önfelajánló imádság – közösségi alkalmakon is használható –, és egy tíz pontból álló gyakorlati javaslat: "Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassak a Szentlélekkel?"

Előadás a felnőttek katekéziséről

1998 tavaszán megjelent magyarul is a vatikáni Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD) megújított formája, a Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD). Várhatóan még az idén szintén a magyar katolikusok kezébe kerülhet a világegyház 1972 óta érvényes rendelkezése a felnőttek keresztény beavatásával – kereszteléssel, elsőáldozással, bérmálással – kapcsolatos kérdésekről, melynek oly sokáig csak a címét – Ordo Initiationis Christianae Adultorum, OICA – ismerhettük. Mindkét római dokumentum, ha komolyan vesszük, alaposan átrajzolja a lelkipásztorkodásról alkotott hagyományos képünket. E témakör egyik kulcskérdése a felnőttkatekézis helye és módja a katolikus Egyházban. Tomka Ferenc atya előadása, mely az 1997-es Kateketikai Kongresszuson hangzott el csillebércen, ennek a kérdésnek tömör, világos – és nem utolsó sorban gyakorlati – áttekintését nyújtja.

Az Egyház bűneiről

A Pápa bocsánatkérései a Szentévben újból ráterelték a figyelmet az Egyház történelmére, valós vagy vélt hibáira. Miként álljon ezekhez a kérdésekhez a keresztény ember? – erről szól a Találkozás a kereszténységgel hittankönyv új, bővített kiadásában egy fejezet, melyet a Szent István Társulat az érdeklődésre számot tartó téma miatt külön füzetként is megjelentet.


Archív

Márianosztrai Levél '98

Meghívó az ifjúsági zarándoklatra a Szentlélek évében.

NAGYMAROSI LEVÉL

1998 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

1998 őszén minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

1999 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

2000 tavaszán minden Krisztust követő közösségnek

NAGYMAROSI LEVÉL

2000 őszén minden Krisztust követő közösségnek


Utolsó frissítés: 2013. március 29.