A zarándoklat
A levél
Tudnivalók
Jelentkezés


"AKIKET ISTEN LELKE VEZÉREL,
AZOK ISTEN GYERMEKEI."
(Róm. 8,14.)

"A LÉLEKKEL ÉLEK"

A nagy Jubileumra való elõkészület második évében:

XIX. MÁRIANOSZTRAI
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat

1998. április 30 május 1 május 2.
csütörtök-péntek-szombat


MI A ZARÁNDOKLAT?

ZARÁNDOKLATUNK EGYFAJTA ISTENKERESÉS A KÖZÖSSÉGGEL. Születésünktõl halálunkig valahonnan valahová eljutunk, haladunk végsõ célunk Isten felé. Ennek az útnak sûrítményeként fogható fel a Pilisborosjenõtõl Márianosztráig tartó gyalogút, hegyen völgyön át.

SZÉLES, TÁGAS UTAK: lehetõségünk nyílik arra, hogy csoportosan együtt haladjunk, egymást beszélgetés közben megismerjük.

KESKENY, MEREDEK, IZZASZTÓ UTAK: lehetõség arra, hogy Istent keressük a magányban, vágyakozzunk ereje, pihentetõ felüdülés után.

SZÉLES, TÁGAS UTAK CSÖND JELZÉSSEL: lehetõség az önmegtagadásra; Istent választom, amikor pedig emberi szórakozásra is lenne lehetõségem.

HEGYTETÕ SZÉP KILÁTÁSSAL, PIHENÕVEL: megállunk, az útirányt ellenõrizzük, a távoli célt felmérjük, ahhoz, hogy erõt gyûjtsünk.

SÖTÉT, MEREDEK ERDEI ÚT: GYAKORLÁSI LEHETÕSÉGET ad arra, hogy ne álljunk meg, a nehézségeket felvállaljuk annak biztos tudatában, hogy jó úton járunk.

HÁTIZSÁKOM: életem terhe. Korlátjaim, gyengeségeim, adottságaim, amiket nehezen viselek. KERESZTEM, melynek súlyán nem vagyok képes változtatni; az hogy túl magasnak, vagy alacsonynak tartom magam, hogy barna vagyok, amikor szõke szeretnék lenni. Szüleim, körülményeim, kapcsolataim terhe, hogy nem szeret az, akit én szeretek, hogy terhemre vannak társaim. Ez az a hátizsák, amit vállamra veszek, nehéz, és mégis viszek.


MI AZ IDEI ZARÁNDOKLAT TÉMÁJA?

A SZENTLÉLEK
jelei adományai küldetésünk

Krisztus születésének 2000-ik évfordulója közeledik, és az emberiség belép a harmadik évezredbe. A nagy Jubileum méltó megünneplésére a Szentatya három éves elõkészületi idõt hirdetett meg. Elõkészületünk második évében a Szentlelket állítja figyelmünk középpontjába az Egyház. Szeretnénk jobban tudatosítani a Szentlélek szerepét a megváltás mûvében és életünkben;

"Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk..."

A HÁROM NAP TÉMÁJA A SZENTLÉLEKKEL KAPCSOLATOS:

Ezekre és hasonló kérdésekre keressük együtt a választ a zarándoklat során. A fény a Naptól jön, a Szentlélek az Atyától és Fiútól. A napsugártól a szivárvány 7 színben pompázik. A Szentlélek pedig 7 ajándékával gazdagít bennünket.

Jöjj el BÖLCSESSÉG LELKE, taníts minket arra, hogy mindenekelõtt mindenben és mindenkor elõbb Isten országát keressük és az Õ igazságai szerint éljünk.
Jöjj el ÉRTELEM LELKE, segíts megértenünk, hogy mennyire tartsuk fontosnak mindazt, ami emberi, földi és mulandó és mennyire azt, ami isteni, mennyei és örökkévaló.
Jöjj el TANÁCS LELKE, támogass minket döntéseinkben, hogy a bûn veszedelmeit kikerülve növekedjünk Isten és az emberek iránti szeretetben.
Jöjj el ERÕSSÉG LELKE, buzdíts, hogy egész életünkben, állhatatosan megmaradjunk a jóban, és az igazság felé vezetõ úton elénk kerülõ akadályokat bátran legyõzzük.
Jöjj el TUDOMÁNY LELKE, taníts minket arra, hogy a szentek nyomdokait kövessük és lelki erényeikre szert tegyünk, azokat szüntelenül gyakoroljuk.
Jöjj el JÁMBORSÁG LELKE, buzdíts minket arra, hogy gyermeki bizalommal kérjük, amihez gyengék vagyunk.
Jöjj el ISTENFÉLELEM LELKE, hogy helyesen lássuk és éljük meg Istennel való kapcsolatunkat.

Õ szenteli meg egész életünket. A Szentlélek bennünk lakik, az Õ temploma vagyunk (1Kor 3,16 és 6,19). Benne kaptuk meg a fogadott fiúság Lelkét: "Akiket Isten Lelke vezérel, azok az Isten gyermekei." (Róm 8,14) Ahogy Kis Szent Teréznek, nekünk is, küldetésünk van: "Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent..., hogy megmutassam a lelkeknek az én kis utamat. A Jóisten mindent meg fog tenni, amit akarok, hiszen én soha semmit nem tettem az Õ akarata ellenére."

"Ha a Lélek szerint éltek, kövessétek is a Lelket." (Gal 5,25) Vajon engedjük-e, hogy õ vezessen, vagy csupán saját erõnkbõl próbálunk elõbbre haladni? Tárjuk ki lelkünket, keressük meg a lelki bilincseket oldó kulcsokat. Isten ereje úgy ébresztené fel szunnyadó lelkünket, mint ahogy a napsugár simogató melege az alvó természetet!

VÍGASZTAL ... TÁPLÁL ... ERÕT AD ...
VÉDELMEZ ... IRÁNYÍT ... MEGÚJÍT ...
Fogadd be, add át neki az életed!

"...Küldd el a Lelked, úgy kérünk Istenünk!"

MIRE SZÁMÍTHATOK?

A ZARÁNDOKLATON RÉSZT VEHET BÁRKI, AKI:

SZÁLLÁS: saját sátorban. Fiúk és lányok nem alhatnak együtt, kivéve a házaspárokat. A szálláshelyet a táborvezetõ utasítására foglalhatjuk el.
VIDÉKI ÉS KÜLFÖLDI ZARÁNDOKONAK a zarándoklat elõtti és utáni éjszaka budapesti szállást biztosítunk, annak, aki ezt április 15-ig kéri.
UTAZÁSHOZ: BKV jegyet és kedvezményes vasúti igazolványt mindenki hozzon magával.
TÚRAFELSZERELÉS: sátor, matrac vagy izolír, hálózsák és takaró, elemlámpa, kulacs, ruhanemû, esõkabát, sapka, meleg pulóver, tisztasági felszerelés, saját gyógyszer, kötszer, három napra való élelem, Biblia, szentolvasó, papír, toll, (zarándok-zsolozsma, zarándok rózsafüzér füzet, ha tavalyról megmaradt).
ÉLELMEZÉS: élelemrõl mindenki maga gondoskodik, hazulról hozott ennivalóval. Vizet, forró teát a szervezõk biztosítanak.
CSOMAGSZÁLLÍTÁS: a sátrakat (csak sátrakat!) teherautó szállítja naponta a szálláshelyre. A többi csomagját mindenki maga viszi, célszerûen hátizsákban.
ORVOSI ELLÁTÁS: a zarándoklaton orvos is részt vesz, aki a szükséges segítséget (szállítás, ellátás) biztosítja.
TALÁLKOZÓ: április 30-án a Pilisborosjenõi téglagyárnál (18-as autóbusz külsõ végállomása) 8. 15-ig.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 500Ft
ZÁRÓMISE: Márianosztrán május 2-án 12. 30-kor.
HAZAUTAZÁS: A tervek szerint idén is lesz lehetõség hazahajózásra Zebegénybõl. Várható érkezés 19. 00 körül lesz Budapestre. Költsége kb. 400-450 forint.


JELENTKEZÉS

Április 15-ig plébániai csoportonként vagy egyénileg is a következõ testvéreknél:
Vargha Péter atyánál (06/33) 468 948
Kató Csabánál és Áginál (06/1) 209 44 96
Göncz Gyulánál és Orsinál (06/1) 186 88 65 - borso@freemail.c3.hu


A meghívó WinWord 6 formátumban letölthetõ!
Vissza a lap elejére

Vissza a lelkipásztori-teológiai fõoldalra

Vissza a LelkiLapra