Vissza a LelkiLapra

Lelkipásztorkodás nyitólap

NAGYMAROSI LEVÉL

minden Krisztust követő közösségnek 2000 tavaszán

"Te vagy nekem az élet" hogy emberként, keresztényként, magyarként éljek

1000 Krisztus 2000 logo

"Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk" – hirdette meg a Püspöki Kar a 2000. jubileumi év jelmondatát. Nekünk magyar keresztényeknek az ezredforduló esztendeje kettős ünnep. Urunk Jézus Krisztus megtestesülésére emlékezünk, Akiben Isten személyesen belépett az emberiség közösségébe. Végérvényesen elkötelezte magát mellettünk. Szent időt élünk meg Vele, ami a kegyelem, az igazságosság és a kiengesztelődés időszaka. A 2000. év egyben magyarságunk ünnepe is. Hálásan tekintünk történelmünkre, amelynek döntő eseménye volt Szent István királyunk elhatározása. Népünket ezer esztendeje kötötte Krisztushoz, Szent Péter és utódai hitéhez.

Az ünnepi évet Nemeskürty István tanár úr ezekkel a szavakkal köszöntötte: "A magyar nép ezer évvel ezelőtt elhatározta, hogy megmarad. Megmarad, mint állam és megmarad mint nyelv. Megmaradtunk." Megmaradtunk és élünk. Múltunkat nem csak a történelemkönyvek, a kódexek lapjai, vagy a templomok, várromok kövei őrzik. Ünnepünk a hit és az élet eseménye. Hittel tekintünk örökségünkre: nemzetünk nagyjainak kiemelkedő szellemi alkotásaira, kultúránk értékeire, lelki kincseinkre. A hitünk életet szült. Élünk. Ez a mi örömhírünk: ÉLÜNK.

Élni akartunk a bizánci és a germán kultúrák közé beékelve és megőriztük a nyelvünket.
Élni akartunk a kipusztulással fenyegető támadások és megszállások közepette és megőriztük a hitünket.
Élni akartunk a belső széthúzások gyötrelmében és városokat, egyetemeket építettünk.
Élni akartunk és a nemzeti szabadság vágyának édes íze nem keseredett meg a szánkban.
Élni akartunk és élünk.

Beépültünk Európába. Nekünk nem most kell az öreg kontinens felé törekednünk. Itt voltunk, ide kötnek a gyökereink és itt vagyunk. Nem most és nem velünk kezdődnek a kapcsolatok. Már a puszta létünk a hitünkkel és a nyelvünkkel együtt is elődeinkhez köt. Krisztushoz forrott magyar történelmünk elvehetetlen. "Krisztus színe előtt zajlik a történelem. Az Ő újdonsága mindörökre megmarad." (II. János Pál pápa: Incarnationis Mysterium, No 1.)

Egyre világosabb, hogy Európa népeivel és a világgal nem az információs eszközök, a túlméretezett fogyasztás, vagy a parttalan szabadság kapcsolnak össze. Kontinensünk önmaga is megújulásra vár. Gyakran látunk élet helyett csak éldegélő tömegeket. A földrész népei hatalmas ismeretanyagot gyűjtöttek össze, de elfelejtettek hitben élni. A legtöbb országban mértéktelen az anyagi javak fogyasztása, miközben a szegények és a gazdagok közötti különbség egyre növekszik. Az egyén jogainak túllihegése szétzülleszti a családokat és a közösségeket. A "valósítsd meg önmagad" önző ideológiája elnépteleníti a falvakat és a városokat. A szeretet drámája elől fiatalok a kábítószerek, a perverziók, vagy a nihil mocsarába "menekülnek". A szabadgondolkodás leple alatt templomok ürülnek ki és kallódó fiataloknak kócos szekták prédikátorai versenyezve a szellemi moslékot kínáló new-age szélhámosokkal ajánlgatják silány portékájukat.

Mi az élet kapujára játszunk. A halál szabadosságával szemben az élet szabadságát ajánljuk fel. Minden kor minden népe rászorul a krisztusi megváltásra. "Minden ember az élő Krisztussal való találkozásban fedezheti fel saját életének titkát." (Inc. Myst.) Az élet csak Istennel együtt lesz emberibb és egyáltalán élhető élet. A puszta információ és a kommunikáció helyett a Szentháromság kommunióját, közösségét állítjuk a középpontba. Ismerjük fel Benne a szeretet és az élet soha véget nem érő áradását, az "élet valódi világosságát" (vö.: Jn 1,4)! Aki Krisztusban itt maradva köztünk "az élet kenyereként" (Jn 6,35) lelkünk igazi táplálékául adja önmagát. Aki kiengesztelte Istent a világgal, és "ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát" (2 Kor5,18). Őt követve fogadjuk el az emberibb életre, azaz isteni, "örök életre" (Jn 12,50) szóló meghívást.

Úgy adjuk tovább kortársainknak az életbe vetett reményünket és a hitünket, mint az egyedüli lehetőséget a harmadik évezred felé vezető úton! A jövőhöz személyes döntés szükséges. Mindenkinek választania kell a pusztulás és az élet között. A hit világosságánál úgy tekintünk az életre, mint az "egyetlen lehetséges új horizontra" (Inc. Myst.). A keresőket és az istenhittől távol lévőket is arra hívjuk meg, hogy vegyenek részt az élet ünneplésében. Öröm és bátorság énekelteti velünk: "Jézus én Téged választottalak, hol halál jár és fojtogat, Te vagy nekem az élet. Feléd tárom két kezem, csak engem küldjél Istenem jelként ahova kell! Hát jöjj és élj velem egy egész életen át! Nem győz a félelem, ha látja szívem Urát."

Krisztus életet kínál minden fiatalnak. Éljük Vele az életet! Őszintén hisszük, hogy a személyes kapcsolatainkban és barátságainkban megszületik a harmadik évezred reménye: a szeretet civilizációja.


Építsünk már most egy sor téglát a szeretet civilizációjának alapjára, Krisztusra. A találkozót megelőző utolsó három hétben – immár hagyományosan – készüljünk együtt:

Első héten: Emberibb ember légy!

Mielőtt cselekszel, gondold meg, Krisztussal beszéld meg, hogy mit, milyen sorrendben, milyen mértékben teszel. Aminek nekifogsz, arra figyelj oda, "tedd, amit teszel", vidd végig, és ha kell, számolj el róla. Úgy élj és cselekedj, hogy az környezetednek is elfogadható legyen: vesd be az ágyad, tégy rendet az asztalodon, add vissza a kölcsönkért tárgyat, tedd vissza a kihúzott széket, rakd a mosogatóba a használt edényt. Ez mindmegannyi életjel, a szociális életvitel jele. Ne hazudozz, ne ígérgess! Ne híreszteld mások gyöngeségét, ne beszéld ki mások bizalmas közlését.

Második héten: Krisztusibb keresztény légy!

Krisztussal, az Atya akaratát keresve álmodd meg a napodat, a hetedet, a következő életszakaszodat. Úgy járj el kényes helyzetekben is, hogy ne kelljen Neked vagy másoknak Miattad szégyenkezniük a krisztusi neved miatt. Ízlésedet Krisztushoz mérdd! Ő a mércéje annak, hogyan beszélsz, mit nézel, mire mondasz igent, mire nyitod ki a pénztárcádat vagy alkalmazod a bankkártyádat. Krisztus mellé szegődve legyen egy kis időd nappal vagy este arra, hogy az Atya színe elé állj, Nála elidőzz, Neki "hosszan mindent" elbeszélj.

Harmadik héten: Magyarabb magyar légy!

Szedj elő néhány vallásos verset nagyjaink írásaiból, gyűjts össze néhány fohászt nagylelkű elődeink nyomán. Mondd el ezeket másoknak is, másokkal együtt, vondd be mindebbe családodat, csoportodat. Járj utána Hazánk számtalan vallásos kultúrkincséből egynek-egynek, zarándokolj oda vagy lapozd fel egy szakkönyvben, vagy nézd meg videón. Próbálj megközelíteni egy másik magyar embert, családot, akit eddig még nem, vagy alig szólítottál meg, pedig rokonod, szomszédod, munkatársad. Hallgasd meg őt, őket, bármilyen eltévedt gondolkodásúak is. Ajánld Hazánkat, népünket a Szent Szűznek, Nagyasszonyunknak, pl. a szentévi imalapon a pápa felajánló imája után közölt ősi imádsággal. Levélben vagy faxon, e-mailen szólítsd meg egyik, határainkon túli, szintén magyar barátunkat!

"Uram, valóban Te vagy nekem az élet, ezért akarok emberibb ember, krisztusibb keresztény, magyarabb magyar lenni."

Gyere, oszd meg velünk a tapasztalatodat! Ünnepeljünk együtt Nagymaroson!


A TALÁLKOZÓ 2000. MÁJUS 27-ÉN SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR KEZDŐDIK. SZERETETTEL VÁRUNK!

Ha vállalod, hogy eljössz beszélgető csoportot vezetni vagy ebben segíteni, kérlek jelentkezz a 214-81-46 üzenetrögzítős telefonon Darvas Lászlónál vagy feleségénél. (Ha nem vagyunk otthon hagyj üzenetet!)

A nyáron várunk a Katolikus fiatalok nagy ünnepi hetére. Erre június 26 és 30 között kerül sor. A 3000 fiatalt megmozgató egy hetes evangelizációs táborok Zánkán, Domaszéken és Bükkszéken lesznek. A 17 év fölötti ifjúsági csoportok, mozgalmak, közösségek az egyházmegyei ifjúsági referens atyáknál jelentkezzenek! A Nagy Jubileum évében minden programot megelőzően ez legyen "A TÁBORUNK" !


Halihó, gyerekek!

Sok szeretettel várunk benneteket a Nagymarosi Gyermekprogrammal!

Lelki napunkon lesz: akadályverseny, közös játék, zene, tánc, éneklés, kiscsoportos foglalkozás, hittan, szentségimádás, és szentmise.

Várunk Benneteket KOROSZTÁLYOK SZERINT fél 9 – fél 10 óra között az alábbi helyszíneken:
3 – 7 évesek – Kisiskola
8 – 12 évesek – Nagyiskola
12 – 14 évesek – Művelődési Ház

Délután ugyanide várjuk a szülőket, kísérőket (1/2 4 illetve 6 órakor)! HOZZATOK MAGATOKKAL: hideg élelmet, innivalót

Segítők kerestetnek – szükségünk van Rátok!

Amennyiben úgy érzed szeretnél aktívan részt venni a Találkozó létrehozásában a gyermekprogram keretén belül, kérünk, gyere el az alábbi megbeszélésre: 1999. május 6 és május 20-án 17.30-kor az Országúti Ferences Plébánia 2. emeleti hittantermében (1027 Budapest, Margit krt. 21-23.)

10 főnél nagyobb csoportok érkezését a korosztály feltüntetésével kérjük az alábbi címen írásban jelezzétek:

Lindmayer Katalin 1133 Budapest, Kárpát u. 44. VIII. 39.

További felvilágosítás kapható a fenti címen vagy a 06-20/972 8585-ös telefonszámon.


A levél letölthető Word dokumentumként képpel (így 843 Kbyte!), illetve kép nélkül, csak a szöveg.


Vissza a lap elejére