A levél

A találkozó

A háromhetes felkészülés

Gyerekmaros

Letölthetõ


Nagymarosi Levél

minden Krisztust követõ közösségnek 1998 õszén

"A Szentlélek erõvel tölt el,
hogy tanúságot tegyetek rólam."
(Ap. Csel 1,8)

A XX. század a technika világa. Látszólag az ember kiteljesedésének korában élünk. Mégsem volt soha ennyi elmagányosodott, kedvét vesztett ember. Tele a világunk békétlenséggel, viszállyal, széthúzással, sokan az értelmét sem találják az életnek.
A Szentatya a Lélek évének hirdette ezt az egyházi évet. Ezért beszéltünk tavasszal a remény jeleirõl; gondolkodtunk közösen, hogy hogyan lehetünk a remény emberei. Egyedül csak a Lélek tud reményt adni, távlatot nyitni, helyre tenni mindent. Ezért szeretettel hívunk, hogy együtt fedezzük fel, miként munkálkodik a Lélek a világban és bennünk!
A Szentatya a Lélek évének hirdette ezt az egyházi évet. Ezért beszéltünk tavasszal a remény jeleirõl; gondolkodtunk közösen, hogy hogyan lehetünk a remény emberei. Egyedül csak a Lélek tud reményt adni, távlatot nyitni, helyre tenni mindent. Ezért szeretettel hívunk, hogy együtt fedezzük fel, miként munkálkodik a Lélek a világban és bennünk!

A Lélek kezdettõl itt van a világban, hiszen "Isten Lelke lebegett a vizek felett", fejlõdést hozott, a dolgok a helyükre kerültek, és élet támadt, ezért hívjuk teremtõ Léleknek.
Amikor Mária Isten csodálatos tervére, a megváltó érkezésére igent mondott, a Lélek életet adott.
A keresztségben lettünk mindnyájan új emberré, így mikor ezt tudatosan elfogadtuk (például a bérmálás szentségében), átélhettük az újjáteremtõ Lélek munkáját.
Amikor óvjuk a természet épségét, felelõsen éljük életünket, építjük világunkat, elfogadjuk a megfogant gyermekeket, megpróbálunk Isten gyermekeivõ válni, a Léleknek ebbe a teremtõ, életadó, újjáteremtõ munkájába kapcsolódunk bele.
A bûn azonban elrontotta a rendet, bajt hozott ránk, békétlenné tette a szívünket. Joggal érzed magad egyedül. Mégse veszítsd el a fejed, ne nyúlj pótszerekhez, mint sokan teszik! Mondj inkább igent Isten hívására és a Szentlélek indítására, akkor megtapasztalhatod Isten csodáit, szeretetét, átélheted békéjét.
Elõtted sokan megtették. Példájuk neked is segíthet:

A Szentlélek mindig Jézusra irányítja figyelmünket, Jézus követésére sürget. Aktiv, csupa kezdeményezés. Ma sincs ez másképp, a te életedben sem. Ha elfogadod és követed, te is megtapasztalod az erejét, remény ébred benned és jel leszel.
Ahol a Szentlélek mûködik, ott láthatóak a gyümölcsei, (a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás) az egység, a gyógyulás.
Gyere, a Szentlélek vár Nagymaroson! Nyitott szívvel jöjj és te is megtapasztalod a Szentlélek mûködését.


A találkozót megelõzõ három hétben közös készületre hívlak, hogy együtt próbáljuk meg fölfedezni életünkben és környezetünkben a Szentlélek mûködését:

Az elsõ héten próbáld ki, milyen erõs benned a hit, a remény és a szeretet!
(Ezeket a Szentlélek növeli bennünk.) Kérd a Szentlelket, hogy erõsítse benned ezeket az isteni erényeket! Látogass meg valakit, aki szeretetre éhezik, aki magányos. Hallgass meg valakit, akit máskor fárasztónak tartasz, vedd észre: éhezik arra, hogy meghallgassák.

A második héten gondold át, döntéseidben milyen szempontok vezetnek!
Kéred-e a Szentlélek irányítását és követed-e? Olvass az Apostolok Cselekedeteibõl minden nap egy részt, hogy hogyan mûködött az Szentlélek a fiatal egyház életében. Kérd ebben a Szentlélek vezetését.
És benned hogyan mûködött a Szentlélek? Esténként megköszönheted hogy téged is vezetett a Lélek. A nap folyamán, a nehéz helyzetekben melyik ajándéka által segített? Ismered a Szentlélek ajándékait benned?

A harmadik héten próbálj teljesen a szeretetben élni!
A szeretet megfoghatatlan, mint maga az Isten, ezért a jellemzõiben, a hatásaiban, a következményeiben érhetõ tetten. Hogy állsz te a szeretet jellemzõ tulajdonságaival? (Gal. 5,22-23) Melyek a magától értetõdõek már? Melyek esnek nehezedre? Válassz ki naponta egyet, amelyikre fokozottan figyelsz! Tapasztalataidat beszéld meg közösségedben, hittancsoportodban!

A TALÁLKOZÓ
1998.OKTÓBER 3-ÁN, SZOMBATON REGGEL 9 -KOR KEZDÕDIK.
SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM!
A szobi vonat menetrendje május végén MEGVÁLTOZOTT.
A vonatok nem óra 30-kor, hanem egészkor indulnak a Nyugatiból!

Szükségünk van beszélgetõcsoport-vezetõkre. Ha tudsz segíteni, jelentkezz Darvas Lászlónál a 214-8146-os telefonon, és várunk a felkészülésre:
Szeptember 13-án, vasárnap 14-18 óra között a budapesti XII. kerületi Táltos utcai templomban. (18 órakor szentmise kezdõdik ott.)

Ha a találkozó elõtt vagy után szállást kérsz, szeptember 20-ig jelezd:
Rk. Plébánia 2626 Nagymaros, Szt. Imre tér 2.


Halihó, gyerekek!
Természetesen számítunk rátok a nagymarosi gyermekprogrammal:
kiscsoportos foglalkozással, közös játékkal, zenével, tánccal, énekléssel, szentmisével.
Találkozunk Nagymaroson, a Mûvelõdési Ház elõtt fél kilenctõl háromnegyed tízig.
Program: a hegytetõn 10-15 óráig; a Mûvelõdési Házban 16-17 óráig. Hozzatok egynapi élelmet, esõkabátot, jókedvet.
Ha tíznél többen jöttök, kérlek jelentkezz Lindmayer Katalinnál!
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. I. 3.), hogy legyen elegendõ csoportvezetõ!


A levél WinWord 6 formátumban (kép nélkül) letölthetõ itt.


Vissza a lap elejére

Vissza a LelkiLapra