A levél

A találkozó

A háromhetes felkészülés

Gyerekmaros

Letölthetõ


Nagymarosi Levél

minden Krisztust követõ közösségnek 1998 tavaszán

"Adjuk tovább a reményt a Szentlélek segítségével!"
II. János Pál

Pál apostol Efezusban éhány anítványától megkérdezte: "Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor megtértetek? Azok csodálkozva néztek rá: nem is hallottuk, hogy van Szentlélek." (Ap.Csel. 12,9)
Vajon mit válaszolnának a mai keresztények, ha megkérdeznék, hogy ki a Szentlélek?
Íme néhány válasz:
"õ az aki feltárja a nagy Jubileum értelmét"
"õ kutatja és átlátja Isten mélységeit."
"Ó készíti elõ titokzatosan az Isten Országát, mert a történelemben õ viszi gyõzelemre a megváltást"
"Isteni lehelet, aki mozgatja a teremtett világot."
"Minden szeretet közös új Lelke, az Egyház támasza."
"Az öröm és a béke kimeríthetetlen forrása., általa lett testté az Ige a csend és meghallgatás Asszonyának méhében" (II. János Pál)
"õ ad nekünk új szemet, hogy meglássuk a szenvedõ Krisztus arcát a szenvedõ Istenben."
"õ ad új szót: hogy meg tudjuk vallani: Jézus Krisztus az Úr, és hogy odaadással tudjunk imádkozni."
"õ ad új fület, hogy nagy hittel hallgassuk Jézus igéit."
"õ tudja legjobban elrendezni a felmerülõ problémákat" (egy tizenhétéves gimnazista lány)
"Az a fontos, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy leszálljon rátok. Ha az ember a Szentlelket birtokolja, mindene megvan." (A Medjugore-i üzenetekbõl)

Egyesek cinikusan azt mondják, hogy a történelem mozgatóereje az erõszak, hiszen a jelentõsebb vál-tozásokat háborúk, vérontások elõzik meg. Ezek azonban nem gondolnak arra, hogy van másik történelem is, az üdvösség története, melynek mozgatója a Szentlélek. Minden új mozzanat, minden minõségi ugrás a Szent-lélek közremûködésével történik. Henry Boulard jezsuita így vall errõl: "Isten betörése a világ magvába, és ott maradása, egy elõre teljesen láthatatlan és számunkra megmagyarázhatatlan dolgot jelent. Mindig lesz a világon valami több, mint maga a világ. Mindig lesz a történelemben valami több mint maga a történelem. Mindig lesz az emberben valami több mint maga az ember. Mindez a Szentlélek mûve. A szenteket, prófétákat és lángelméket mindig új gondolatokra indítja; pontosan olyan idõbe születnek õk bele, amelyben a legkevésbé várja õket a világ, és az isteni Szellem ezekben a kritikus idõkben a legnagyobb felfedezésekre inspirálja õket. Hallgassuk csak újra, mit köt lelkünkre Krisztus: Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! (Mt. 6,34)"
Micsoda örvénylések, titkok, erõk, lendületek. Szinte megszédül az ember. Mindezt megtapasztalhatod Nagymaroson is, tavasszal is, õsszel is.

Kedves fiatalok, nagyon sokan gyertek el a tavaszi találkozóra! Fel kell ébrednünk végre az álmodozásból, a szürke, unalmas életbõl, a bûn és a szenvedélyek rabszolgaságából.
Jöjjetek el a tisztánlátás gyönyörû fényeit szemlélni, jöjjetek megnyugodni és a szellemek megkülönböztetésének ajándékát elnyerni.

Sajnos létezik ellenlélek is, aki személy, aki minden egységet szét akar szakítani, minden lendületet leállítani. A Sátán a természetben, a társadalomban a családokban, az emberek szívében föl akarja cserélni az isteni erõforrásokat és buzdító erõket csak emberiekre.
Ennek következménye, hogy a kedvet és lendületet adó reménység helyébe letörtség, depresszió, kétségbeesés költözik.

Követve a Szentatya buzdítását, a Szentlélek segítségével mi mégis "csalódás nélküli reménységgel, viszonzásra nem váró szeretettel készülünk a csodás 2000 éves jubileumra."


A találkozót megelõzõ három héten közös lelki készületre hívunk benneteket:

1. hét: Teremts rendet önmagadban és magad körül!
A Lélek csak rendre hajlamos és rendre képes emberrel tud mit kezdeni. Egységesít, beolt a nagy egészbe és összefüggésekbe, ha hagyom magam; ha készséget, önuralmat fejlesztgetek ki önmegtagadásokkal, imával.
Legyen ez a hét a gyakorlatozás hete. Fedezd fel rossz szokásaidat, a rendezetlenségeket az életedben, mindazt ami elszakít Istentõl. Szakíts ezen a héten a napi imádra minden nap legalább negyedórával többet!

2.hét: Lépj ki önmagadból!
Ne gondold, hogy magad mindent meg tudsz oldani! Verd ki a fejedbõl, hogy Isten helyére állhatsz! Tanulj lelkesen, dolgozz eredményesen! Szeresd a szépet, a mûvészeteket! Legyenek feladataid, céljaid és ezeket dolgozd ki! Keressd olyanok közösségét, akik hasznos, okos célokat tûztek maguk elé! Derítsd ki, hogy vannak-e ilyen emberek a környezetedben. Olvasd el Sík Sándor "Ments meg Uram a szürkeségtõl" címû versét!

3. hét: Vidd az Örömhírt!
Menj el betegekhez, magányosokhoz, elhagyottakhoz, keserû emberekhez! Vigyél nekik reményt! Áldás legyen a szavad! Hallgasd meg õket! Úgy beszélgess velük, hogy boldogabbak legyenek, mint elõtte.
Készülj fel a látogatásokra, hogy remény legyen számukra a mosolyod, kedves szavaid, a pogácsa és a szentkép, amit viszel nekik.


A TALÁLKOZÓ 1998. MÁJUS 23-ÁN SZOMBATON REGGEL 9 ÓRAKOR KEZDõDIK.
SZERETETTEL VÁRUNK!

Ha vállalod, hogy eljössz beszélgetõcsoportot vezetni, vagy ebben segíteni, elõzetesen jelentkezz a 214-81-46 telefonon Darvas Lászlónál.
(Közös felkészülés május 9-én 10-14 óráig lesz Budapesten)

Ha szállást kérsz a találkozó elõtt vagy után, legkésõbb május 15-ig jelezd:

Rk. Plébánia 2626 Nagymaros, Szt. Imre tér 2.Halihó, gyerekek!


Szeretettel várunk benneteket a Nagymarosi Gyermekprogrammal!
Lesz kiscsoportos foglalkozás, akadályverseny, közös játék, zene, tánc, éneklés és szentmise.
Fogadás: Nagymaroson a Mûvelõdési ház elõtt 1/2 9-tõl 3/4 10-ig
Program: hegytetõ 10-15-ig. Szentmise: Mûvelõdési ház 16-17 óra
A gyerekek a szentmiséjük után 18 óráig a Mûvelõdési házban várják szüleiket
Hozzatok egynapi élelmet, esõkabátot és amit még akartok.
A 10-nél nagyobb gyermekcsoportokról kérlek jó elõre értesítsetek:
Lindmayer Katalin 1082 Budapest Kisfaludy u. 5. I.3.


A levél WinWord 6 formátumban letölthetõ:

Kép nélkül

Képpel együtt is, de vigyázz, mert így 1.5 MB!

Vissza a lap elejére

Vissza a LelkiLapra