A levél

A háromhetes felkészülés

A találkozó

Gyerekmaros

Letölthető

Nagymarosi Levél

minden Krisztust követő közösségnek 1999 tavaszán az Atya évében

,,Aki szeret engem,
azt Atyám is szeretni fogja.''

(Jn 14,21.)

Az ember neveket ad a világban körülötte lévő dolgoknak, amit lát, hall, megfoghat, amit megérezhet... Öröktől fogva nevet ad Istennek, de mindig kérdéses marad számára, hogy jól szólította-e meg Istent, mert mindenkor sejtette, hogy Ő más mint ez a világ.

Mit mond el egy név egy emberről? Mondunk-e azzal valamit, hogy valakit Kiss Jánosnak, vagy Nagy Péternek hívnak? Mivel sokan viselhetik e nevet, ezek hallatán semmit sem tudunk meg róluk.

A végtelen Istenről véges szóban tudunk-e valamit mondani? Igaza volt Aquinói Szent Tamásnak, amikor egy lelki élmény után összes munkásságát meg akarta semmisíteni: ,,hagyjuk abba, Regináld testvér, ez csak szalma, amit írtam''.

Mi csak akkor szólhatunk megfelelő módon Istenről, ha szóba hozza, kinyilatkoztatja önmagát. Hosszú idő telt el -- az egész Ószövetség ideje -- amíg megtudta az emberiség, hogy ki is valójában az Isten. Még a patriarchák is úgy gondolták, hogy Isten csupán a leghatalmasabb a többi isten között. Mózesnek mutatkozott be először igazi voltában: ,,Én vagyok Jahve, aki vagyok, veled vagyok'' (Kiv 3,1). Ezután sokszor és sokféleképpen szólt még Isten a próféták által önmagáról: hogy Ő teremtette, Ő tartja fenn a világot, és minden nemzet Ura. Elmondta, hogy Ő a szövetség Istene és az emberek szívébe írja a törvényeit (Jer 31,33). A próféták előtt felragyogtatta az eljövendő Messiás képét.

Mi már tudjuk, hogy a Messiás a Názáreti Jézus, aki véglegesen és teljesen kinyilatkoztatta az Istent. Ő atyjának szólította és fölhatalmazott rá minket, hogy mi is Atyának szólíthassuk Őt. Boldog az az ember, akinek olyan apja volt vagy van, akinek jellembeli tulajdonságai könnyűvé teszik Isten atyaságának elfogadását. Hiszen Jézus is azért szólította Atyának az Istent, mert egy olyan patriarchális társadalomban élt, ahol a jó atyák képe elevenen élt az emberek emlékezetében, és így könnyű volt Istent, mint jó atyát bemutatni.

Milyen Istenről beszélt Jézus, ki volt neki az Isten? Felejthetetlen példázatai elmondják, hogy atyáként keresi és várja az elveszett fiakat, és különös örömét találja abban, hogy megbocsásson nekik. Jézus nem elméleti igazságokat hirdetett Istenről, hanem azzal az egyszerűséggel és természetességgel szólt, mint ahogy egy fiú tud szólni az atyjáról.

Elmondta, hogy őt az Atya küldte, és az Ő nevében cselekszik. Állította, hogy az Atyával csak Őrajta keresztül lehet találkozni. Jézus egész bizalmas kapcsolatban volt az Atyával, akit Abbának nevezett, ez azonban nem gügyögés, hanem tiszteletet kifejező, egészen bensőséges atya szót jelent. Ő benne van az Atyában és az Atya őbenne (Jn 10,37). Isten atyai szeretetét a kereszten is vallotta, noha átélte a legnagyobb szenvedést is, amikor azt érezte, hogy az embert magára hagyja az Isten. Földi életét úgy fejezte be, hogy az Atya kezébe tette a sorsát. Föltámadása igazolta, hogy Ő mindent megkapott az Atyától, és valóban egy az Atyával.

Amikor Jézus megtanított arra, hogy atyának szólítsuk az Istent, ugyanakkor azt is érzékeltette, hogy mi, mint teremtmények csak fogadott fiak vagyunk. Ezért teszi ezt a megkülönböztetést, hogy az én Atyám és a ti Atyátok (Jn 20, 17). Ez a fogadott fiúság azonban a legnagyobb kitüntetés és feladat az ember számára.

Nagymaros hosszú évek óta a találkozások, a lelki megújulás és a töltekezés lehetőségének helye. Gyere, most az Atya vár Nagymaroson, hogy megértsd és átéld irántunk tanúsított határtalan szeretetét!

A találkozót megelőző 3 héten közös lelki készületre hívunk benneteket.

Várunk

1999. május 29-én, szombaton,
reggel 8 órától Nagymaroson, a plébánián

Halihó, gyerekek!

Sok szeretettel várunk benneteket a Nagymarosi Gyermekprogrammal.

LELKINAPUNKON LESZ: akadályverseny, közös játék, zene, tánc, éneklés, kiscsoportos foglalkozás, hittan, szentségimádás és szentmise.
Várunk Benneteket KOROSZTÁLYOK SZERINT az alábbi helyszíneken:

  • 3 - 7 évesek Kisiskola
  • 8 - 12 évesek Nagyiskola
  • 12 - 14 évesek Művelődési Ház

Ugyanitt találkozhatunk este szüleitekkel, kísérőitekkel.

HOZZATOK MAGATOKKAL:
hideg élelmet, esőkabátot, otthon készített rajzokat a rajzkiállításra, melynek témája:

,,AZ ATYA, TE MEG ÉN''

Segítők kerestetnek - szükségünk van Rátok!

Amennyiben úgy érzed szeretnél aktívan részt venni a Találkozó létrehozásában a gyermekprogram keretén belül, kérünk, gyere el az alábbi megbeszélésre:

1999. május 9., május 23. 17.30-kor

az Országúti Ferences Plébánia 2. emeleti hittantermében (1027 Budapest, Margit krt 21-23.)

10 főnél nagyobb csoportok érkezését korosztály feltüntetésével kérjük az alábbi címen írásban jelezni:

Lindmayer Katalin 1082 Budapest, Kisfaludy u. 5. I. 3.)

További felvilágosítás kapható a fenti címen vagy a 06-20/952-7358-as telefonszámon.

A levél WinWord 6 formátumban (kép nélkül) letölthető itt.

Utolsó frissítés: 1999. április 22.

Vissza a lap elejére