Levél   Az aktuális Találkozóról   Gyerekmaros


Nagymarosi levél
minden Krisztust kereső közösségnek
2005 tavaszán

Rajta, egyél, mert hosszú út áll még előtted”

(1Kir 19,7)

Mi a mélyebb és gazdagabb életet keressük… s ennek nyitja az egyesülés Krisztussal. Erre az egyesülésre figyelmeztet az Eukarisztiában a kenyér színe: egyetek, de vigyázzatok, hogy az evés csak jel… Áldozni úgy kell, hogy az ember a lelkét eltölti az Úr Jézus gondolataival, hogy képét soha el ne felejtse. Megnyugtató és élvezetes kontempláció! Én nézem őt, s ő néz engem.” (Prohászka Ottokár)

A kisbaba, akiről az angyal azt mondta, hogy a magasságbeli Fia lesz, tudott mosolyogni. 12 éves korában tettei már isteni mivoltáról árulkodtak. Amikor pedig 30 éves lett, már alig maradhatott kétség, hogy valóban az Isten jött a földre, hiszen csodákat tett, régi jövendölésekre utalt, amelyek általa teljesedtek be. Egyre többen felismerték és hitték: Ő valóban az élő Isten Fia.

Megígérte, hogy velünk marad a világ végéig, és ezt hisszük is… de mit kezdjünk az ostyával? Nem mosolyog, nem mozdul, nem ad semmi életjelt…

Pedig éppen ebben a kis mozdulatlan „kenyérben” van jelen, „valóságosan és lényegileg”.

Te is látod az átváltoztatott ostyában a „nyüzsgő isteni életet”, a szenvedélyes emberszeretetet? Akinek rendben van a hite, teljesen biztos abban, hogy a mozdulatlan kis falat több életet ad annak, aki hittel eszi. Több élet a Gondviselés bizonyossága életünk nagy csapásai idején. Egy féllábú lány teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a gyakori áldozás ad neki olyan gondolatokat, hogy ajánlja fel életét a magyar ifjúságért.

Az Oltáriszentség előtt mindig feltöltődöm. Letérdelek egy padban és nézem azt a csodát ott az oltáron” – írta egy fiatal. Neked mit jelent a szentségimádás? Te is látod ezt a csodát?

Ha szeretnéd jobban megérteni, és testvéri közösségben megtapasztalni Jézus Krisztus jelenlétének páratlan intenzitású valóságát – „hitünk szent titkát” – az Oltáriszentséget, gyere el Nagymarosra május 21-én.


A találkozót megelőző három hétben vegyél részt szentségimádáson, és a következő témákon elmélkedj közösségeddel:

1. hét
Mondj le a jóról egy nagyobb jó kedvéért. Pedig rengeteg jó dolgot lehetne a szentségimádás helyett is csinálni. Úgy gondoljuk, másokkal jót tenni százszor többet ér, mint egyszerűen csak időzni annak a jelenlétében, aki minden jóság forrása. Ezért aszkézis, ha egy nagyobb jó kedvéért elhagyunk valamit. Mert annál nagyobb jó nincs, mint hogy Isten jelenlétében lehetünk, ezért ezen a héten ha lehetőséged van rá, vegyél részt akár rövidebb (néhány perces) akár hosszabb szentségimádáson, szentséglátogatáson.

2. hét
Teréz anya minden nap egy órás szentségimádást végzett. Azt mondta, ez ad erőt neki, hogy lehajoljon a haldoklókhoz és a legszegényebbekhez. A szentségimádás szolgálat is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az evangéliumi történetben a tetőn keresztül leengedték Jézus elé béna társukat.

Járj közben másokért, csendben vidd oda Jézus elé azokat, akik szükséget szenvednek, akikkel nehéz a kapcsolatod, vagy akiket a szívedbe zártál. Nem tehetsz jobbat: helyezd őket az Ő szeretetébe.

3. hét
A Szentatya meghirdette az Eukarisztia szentévét. Ecclesia de Eucharistia kezdetű körlevelében így ír: „Hosszú az út, telve olyan akadályokkal, melyek felülmúlják az emberi képességeket; de miénk az Eukarisztia, s előtte a szívünk mélyén hallhatjuk ugyanazokat a szavakat, melyeket Illés próféta hallott: ’Rajta, egyél, mert hosszú út áll még előtted’ (1Kir 19,7)”. A Pápa rólunk, fiatalokról is szól a Mane Nobiscum kezdetű apostoli levelében: „Azt kívánom, hogy az Eukarisztia legyen az az élő középpont, amely köré összegyűlnek a fiatalok, erősíteni a hitüket és lelkesedésüket”.

Keressetek olyan részleteket az enciklikában és az apostoli levélben, amelyek számotokra különösen jól megragadják az Eukarisztia lényegét.

A felkészülés során próbáld meg befejezni az alábbi mondatokat:

A befejezett mondatokat egyénileg, majd pedig közösségben gondoljátok át és hozzátok el szívetekben a Nagymarosi Találkozóra.


A levél nyomtatott változata Adobe Acrobat (.pdf) formátumban,
illetve csak a szövege Word (.doc) formátumban
letölthető.


Vissza a főoldalra