ÖRÖMHÍR

A Pilisszentiváni Egyházközség lelkiségi kiadványa


Amikor 1997 nyarán azon tanakodtunk, hogy mi legyen a címe és mûfaj-megjelölése a pilisszentiváni egyházközség értesítõjének, nehezen találtunk jó megfogalmazást. Célunk ugyanis nem az volt, hogy szokványos "egyházközségi lapot" hozzunk létre. Olyan eszközt szerettünk volna a plébánia híveinek, testvéreinknek kezébe adni, amellyel - mint egy szemüvegen keresztül - könnyebben felfedezik, jobban meglátják az egyházközség életében, a környezetükben mindazt, ami evangéliumi. Hiszen a keresztény élet, így a plébánia célja is csak ez lehet: élni a szentháromságos életet, melyrõl Jézus mint az Isten Országáról beszélt, és a közösségek közösségévé válni. Alapvetõ elhatározásunk ez volt, és az Örömhír szerkesztési elve ez ma is: csak az kerüljön bele, ami növeli, táplálja az evangéliumi életet. És mindaz kerüljön is bele, már ha belefér a szûkre szabott terjedelembe, a kétheti 6 oldalba.

Az újság szerkezete nagyjából a következõ. Legfontosabb része maga az örömhír, vagyis az éppen aktuális két vasárnap szentmisén felolvasott evangéliuma: hogy mindenki hazavihesse, hét közben tovább élhessen belõle lelkileg. Ezt követi egy-egy rövid elmélkedés, mely segít közösségi, gyakorlati irányba kibontani a jézusi tanítás értelmét. Majd személyesen megválaszolható kérdések következnek, melyek szeretnénk a hétköznapi élet közelébe hozni az evangélium felemelõ, de igényes lelkületét. Ha akad, néhány a témához kapcsolódó idézet is helyet kap szentektõl, nagy keresztény vagy hozzánk közelálló gondolkodóktól. A hely függvényében lehet még a lapban a liturgikus idõszak szentjeinek egyikérõl szóló rövid életrajz, kiemelve azt, miben valósította meg az illetõ különösen hitelesen Jézus evangéliumát. Ugyancsak helyet kapnak néha az egyházközség életének hírei, eseményei, történései, de nem információközlés céljából, hanem azért, hogy ezekben is fölfedezzük a köztünk élõ Jézust. A templomból szabadon elvihetõ lapon - ha még marad hely - a két hét hétköznapi miseolvasmányainak szentírási helyét is közölni szoktuk azok kedvéért, akik nem tudnak minden nap eljönni a templomba, de szeretnének rendszeresen táplálkozni az Igébõl.

Itt az Interneten válogatást szeretnénk adni az eddig megjelent számok anyagából. Nem azért, mert olyan különleges értéket képviselnek, és talán szokványos fogalmak szerint "hírértékük" sem nagy. Mégis - reméljük - valami lényegeset mutatnak meg az egyházközségbõl, vagyis azokról a keresztényekrõl, akik Pilisszentivánon szeretnének tanúságot tenni a világnak Istenrõl, aki a Szeretet.

1997/1 július 13.

1998/4 február 22.

1998/5 március 8.

1998/6 március 22.

1998/13 június 28.

1998/23 november 15.

Utolsó frissítés: 1998. november 18.

Vissza a lap elejére

Vissza a LelkiLapra